Amdanom ni

Mae Hangzhou Dongshen Machinery Engineering Co, Ltd yn gwmni sy'n delio'n arbennig â pheiriannau EPS, mowldiau EPS a darnau sbâr ar gyfer peiriannau EPS. Gallwn gyflenwi pob math o beiriannau EPS fel EPS Preexpanders, Peiriannau Mowldio Siâp EPS, Peiriannau Mowldio Bloc EPS, Peiriannau Torri CNC ac ati. Gan fod gennym dîm technegol cryf, rydym yn helpu cleientiaid i ddylunio eu ffatrïoedd EPS newydd a chyflenwi prosiectau EPS tro-allweddol cyfan i nhw, hefyd rydyn ni'n helpu hen ffatrïoedd EPS i wella eu cynhyrchiad trwy leihau'r defnydd o ynni a chynyddu'r gallu cynhyrchu. Ar wahân i hynny, rydym yn cynnig y gwasanaeth o ddylunio peiriannau EPS arbennig yn unol â chais cleientiaid. Rydym hefyd yn arfer gwneud mowldiau EPS ar gyfer peiriannau EPS brand eraill o'r Almaen, Korea, Japan, Jordan ac ati. 

Rydym hefyd yn arfer gwneud mowldiau EPS ar gyfer peiriannau EPS brand eraill o'r Almaen, Korea, Japan, Jordan ac ati.

Peirianneg Peiriannau Hangzhou Dongshen Co, Ltd.

Ein busnes pwysig arall yw llinell gynhyrchu deunydd crai EPS. Mae gennym dîm technegol proffesiynol i ddylunio'r gwaith deunydd crai EPS, i ddarparu fformiwla o'r radd flaenaf ar gyfer cynhyrchu gleiniau EPS, ac i oruchwylio adeiladu prosiect resin EPS ar y safle. Rydym yn darparu'r holl offer ar gyfer cynhyrchu deunyddiau crai EPS, fel adweithyddion EPS, tanciau golchi EPS, peiriannau rhidyllu EPS ac ati. Gallwn ni wneud yr offer deunydd crai EPS yn unol â gofynion capasiti'r cleient. Rydym hefyd yn cyflenwi'r deunyddiau cemegol ar gyfer cynhyrchu gleiniau EPS, fel HBCD, DCP, BPO, asiant cotio ac ati. Rydym eisoes wedi gwneud sawl prosiect deunydd crai EPS cyflawn ar gyfer cleientiaid domestig a thramor

Weithiau rydyn ni'n helpu cleientiaid i ddod o hyd i'r nwyddau maen nhw'n gofyn amdanyn nhw. Oherwydd ein gonestrwydd a'n cyfrifoldeb, mae llawer o gleientiaid wedi bod yn gweithio gyda ni ers dros ddeng mlynedd. Maen nhw'n ymddiried ynon ni, felly maen nhw'n ein trin ni fel eu swyddfa cyrchu yn China. Rydym yn eu helpu i ddod o hyd i gyflenwr da a gwneud archwiliad ansawdd ar eu cyfer pan fyddant yn teimlo'n anodd teithio. Rydyn ni bob amser yn edrych ymlaen at gydweithrediad tymor hir, ac rydyn ni'n trysori'r berthynas gyda phob cleient.